Vrijwilligersbeleid

Als organisatie heeft u een maatschappelijk doel voor ogen. U heeft mensen nodig om dit doel te verwezenlijken. Als u ervoor kiest om met vrijwilligers te werken, is het goed om er bij te stil te staan hoe u één en ander wilt regelen voor deze vrijwilliger(s). Dat kan in de vorm van een vrijwilligersbeleid. Hierin wordt omschreven welke taken vrijwilligers binnen uw organisatie verrichten, wat daarbij de voorwaarden zijn, wat de positie van vrijwilligers is en welke rechten en plichten daaruit voortvloeien. Voorbeeld: Vrijwilliger in een museum (Movisie)

Heeft u al een vrijwilligersbeleid? Doe dan jaarlijks de zelfevaluatie het is een vragenlijst waarmee uw organisatie de kwaliteit van het vrijwilligerswerk in kaart kunnen brengen.

Wilt u meer weten over het opzetten van een helder vrijwilligersbeleid? Neem dan contact op.

Onkostenvergoeding

Veel organisaties hebben een onkostenregeling voor vrijwilligers. Toch is dit niet verplicht en bepaalt een organisatie uiteindelijk zelf wat wel en niet wordt vergoed. 

Sommige organisaties geven een onkostenvergoeding op basis van gemaakte kosten (vervoersbewijzen, telefoonrekening) andere organisaties geven een vaste onkostenvergoeding per dagdeel. De overheid heeft bepaald dat een onkostenvergoeding van maximaal € 150,-- per maand, tot een maximum van € 1.500,-- per jaar per vrijwilliger, niet hoeft te worden verantwoord. Hier hoeft dus geen belasting over te worden betaald. Bovendien mag een vrijwilliger niet meer dan € 4,50 per uur ontvangen, en jongeren tot 23 jaar maximaal € 2,50 per uur.

Zodra de vergoeding boven deze bedragen uitkomt, moet het gehele bedrag met bonnen aangetoond kunnen worden, dus ook de eerste € 1.500,--. Kan dit wel, dan hoeft er alsnog geen belasting betaald te worden. Kan dit niet, dan wordt de vergoeding gezien als inkomen en wordt er inkomstenbelasting geheven. De Belastingdienst kijkt ook naar vergoedingen in natura. Een lunch die u krijgt aangeboden en die terug te vinden is in de financiële administratie, wordt gezien als een onkostenvergoeding in natura en wordt meegerekend.

Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Verzekering

Maatschappelijke organisaties hoeven hun vrijwilligers niet zelf te verzekeren tegen ongevallen of schade. De gemeente De Bilt heeft voor al haar vrijwilligers een collectieve verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers in de gemeente. Wie vrijwilligerswerk doet in de gemeente De Bilt is automatisch verzekerd voor ongevallen of aansprakelijkheid. Maatschappelijke organisaties hoeven zich niet aan te melden voor deze verzekering, vrijwilligers zijn automatisch verzekerd.

Op de website van de gemeente De Bilt staat meer informatie over deze verzekering. Hier is ook een digitaal schadeformulier beschikbaar. Lees meer op de website van de gemeente De Bilt.

Movisie

Movisie is het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein. Wij werken aan een samenleving met veerkracht waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Onze 150 experts ontwikkelen, verzamelen en verspreiden toepasbare kennis en oplossingen voor sociale vraagstukken. www.movisie.nl

NOV

Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) is de belangenorganisatie binnen het vrijwilligerswerk in Nederland. Bij Vereniging NOV zijn 370 (koepel)organisaties aangesloten. Dit zijn organisaties die met of voor vrijwilligers werken. www.nov.nl

Nieuwe vacatures

15 januari 2019

Samen Oplopen met een vluchtelingengezin

Voor gezinnen met (jonge) kinderen uit andere culturen zijn wij op zoek naar vrijwilligers. De... lees meer

10 januari 2019

Sfeermaker dagactiviteiten ouderen

Dagactiviteiten helpen onze bewoners zolang mogelijk thuis te blijven wonen. Het geeft structuur... lees meer

10 januari 2019

Doen wat je leuk vindt

Vrijwilligerswerk is plezier voor twee. Vanuit dit uitgangspunt brengen wij mensen bij elkaar.... lees meer

10 januari 2019

Samen leuke dingen doen

Vrijwilligerswerk is plezier voor twee. Vanuit dit uitgangspunt brengen wij mensen bij elkaar.... lees meer

bekijk alle vacatures