Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt

Doelstelling

De Cliëntenraad Sociale Zaken is door de gemeente De Bilt benoemd. De raad geeft gevraagd en ongevraagd onafhankelijk advies aan B en W van de gemeente De Bilt over het z.g. "minimabeleid". Dit beleid is er voor mensen die een uitkering via de WWB ontvangen of een inkomen hebben op of rond het minimum. De raad behartigt de belangen van deze mensen en houdt contact met hen. Ook in de Regionale Cliëntenraad laat zij haar stem horen.

Contact

Contactpersoon: Tonny Bitter-Smet/Joske Andriessen
E-mail: clientenraaddebilt@yahoo.com
Telefoon: 06 - 27 82 07 82
Website: http://www.landelijkeclientenraad.nl/LandelijkeClientenraad.aspx?nl=ut

Bezoekadres

Berlagelaan 80
3723 AD
Bilthoven

Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt zoekt:

Lid voor de cliëntenraad

Mensen die zelf een uitkering ontvangen, weten het beste waar de problemen zich voordoen. Die mensen hebben we heel hard nodig in de cliëntenraad om dat zij ondervinden waar het mis gaat. Durf er... lees meer

Leden Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt

Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt is een door de overheid ingesteld adviesorgaan van de gemeente De Bilt en zet zich in voor mensen die een WWB-uitkering ontvangen of een ander laag inkomen hebben... lees meer

Delen:

Nieuwe vacatures

6 december 2018

Lid voor de cliëntenraad

Mensen die zelf een uitkering ontvangen, weten het beste waar de problemen zich voordoen. Die... lees meer

5 december 2018

Vloerspecialist

De vloeren van ons woonzorgcentrum hebben onze zorg nodig. lees meer

5 december 2018

Docent latijn of Gymnasiast

Graag wil een van de bewoners latijn leren. lees meer

5 december 2018

Computermaatje

Wil jij een van onze bewoners helpen bij het omgaan met de laptop. Ze kan al wel een beetje... lees meer

bekijk alle vacatures