Clientenraad UMC Utrecht

Doelstelling

De cliëntenraad is een formeel adviesorgaan ingesteld op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). De cliëntenraad is door de raad van bestuur gevraagd te helpen bevorderen dat cliënten zo vroeg mogelijk meedenken met initiatieven binnen het UMC Utrecht. Uiteindelijk leidt dat immers tot echte samenwerking en keert dat zich vervolgens uit in effectievere, patiëntgerichte zorg. De cliëntenraad fungeert als klankbord en adviesorgaan voor de raad van bestuur. De focus ligt daarbij op kwaliteitsaspecten die van invloed zijn op het welbevinden van de patiënt. Ook zet de cliëntenraad zich in voor de samenwerking tussen de verschillende participatiegroepen UMC Utrecht, ten behoeve van het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van de patiënten en cliënten. De leden van de cliëntenraad zijn in principe niet zelf de ‘participerende’ patiënt. De cliëntenraad stimuleert afdelingen en medewerkers om actief het patiëntperspectief te betrekken om hierdoor de zorg verder te verbeteren.

Werkzaamheden

De cliëntenraad adviseert de raad van bestuur van het UMC Utrecht adviseert als vertegenwoordiger van patiënten en cliënten van het UMC Utrecht. Daarnaast draagt u bij aan het bevorderen van de patiëntenparticipatie binnen het UMC Utrecht en het bevorderen van de verbinding tussen academisch wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg.

Vrijwilligersactiviteiten

De cliëntenraad van het UMC Utrecht verbetert de verbinding tussen patiënten, zorgverleners en andere betrokkenen, opdat de patiënt mensgerichte betrokkenheid, kwaliteit en veiligheid in de zorg ervaart. Als lid van de cliëntenraad adviseert u de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd en daarnaast wisselt u ook van gedachten met allerlei andere teams, afdelingen en divisies binnen het UMC Utrecht. U kijkt daarbij door de bril van de cliënten: wat levert een beleidsvoornemen op voor de cliënten? Worden ze er beter van of levert het betere zorg? Die vragen staan steeds centraal voor u.

Contact

Contactpersoon: Irene Bruggeman
E-mail: clientenraad@umcutrecht.nl
Telefoon: 06 16 87 49 90
Website: http://www.umcutrecht.nl/clientenraad

Postadres

Huispostnummer D 01.343, Postbus 85500
3508 GA
Utrecht

Delen:

Nieuwe vacatures

15 januari 2019

Samen Oplopen met een vluchtelingengezin

Voor gezinnen met (jonge) kinderen uit andere culturen zijn wij op zoek naar vrijwilligers. De... lees meer

10 januari 2019

Sfeermaker dagactiviteiten ouderen

Dagactiviteiten helpen onze bewoners zolang mogelijk thuis te blijven wonen. Het geeft structuur... lees meer

10 januari 2019

Doen wat je leuk vindt

Vrijwilligerswerk is plezier voor twee. Vanuit dit uitgangspunt brengen wij mensen bij elkaar.... lees meer

10 januari 2019

Samen leuke dingen doen

Vrijwilligerswerk is plezier voor twee. Vanuit dit uitgangspunt brengen wij mensen bij elkaar.... lees meer

bekijk alle vacatures