Clientenraad UMC Utrecht

Doelstelling

De cliëntenraad is een formeel adviesorgaan ingesteld op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). De cliëntenraad is door de raad van bestuur gevraagd te helpen bevorderen dat cliënten zo vroeg mogelijk meedenken met initiatieven binnen het UMC Utrecht. Uiteindelijk leidt dat immers tot echte samenwerking en keert dat zich vervolgens uit in effectievere, patiëntgerichte zorg. De cliëntenraad fungeert als klankbord en adviesorgaan voor de raad van bestuur. De focus ligt daarbij op kwaliteitsaspecten die van invloed zijn op het welbevinden van de patiënt. Ook zet de cliëntenraad zich in voor de samenwerking tussen de verschillende participatiegroepen UMC Utrecht, ten behoeve van het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van de patiënten en cliënten. De leden van de cliëntenraad zijn in principe niet zelf de ‘participerende’ patiënt. De cliëntenraad stimuleert afdelingen en medewerkers om actief het patiëntperspectief te betrekken om hierdoor de zorg verder te verbeteren.

Werkzaamheden

De cliëntenraad adviseert de raad van bestuur van het UMC Utrecht adviseert als vertegenwoordiger van patiënten en cliënten van het UMC Utrecht. Daarnaast draagt u bij aan het bevorderen van de patiëntenparticipatie binnen het UMC Utrecht en het bevorderen van de verbinding tussen academisch wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg.

Vrijwilligersactiviteiten

De cliëntenraad van het UMC Utrecht verbetert de verbinding tussen patiënten, zorgverleners en andere betrokkenen, opdat de patiënt mensgerichte betrokkenheid, kwaliteit en veiligheid in de zorg ervaart. Als lid van de cliëntenraad adviseert u de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd en daarnaast wisselt u ook van gedachten met allerlei andere teams, afdelingen en divisies binnen het UMC Utrecht. U kijkt daarbij door de bril van de cliënten: wat levert een beleidsvoornemen op voor de cliënten? Worden ze er beter van of levert het betere zorg? Die vragen staan steeds centraal voor u.

Contact

Contactpersoon: Irene Bruggeman
E-mail: clientenraad@umcutrecht.nl
Telefoon: 06 16 87 49 90
Website: http://www.umcutrecht.nl/clientenraad

Postadres

Huispostnummer D 01.343, Postbus 85500
3508 GA
Utrecht

Delen:

Nieuwe vacatures

22 maart 2019

Taal-kookmaatje worden?

Altijd al Syrisch of Arabisch willen leren koken? Dan is dit uw kans! Wij zijn gestart met een... lees meer

22 maart 2019

Taalmaatjes gezocht

Resi en Meriam hebben hun plek in De Bilt gevonden. Maar ze vinden het soms lastig om zich echt... lees meer

20 maart 2019

BUDDY'S GEZOCHT VOOR WE MATCH DE BILT / BILTHOVEN

We Match 3 is een programma dat statushouders en werkzoekenden uit de bijstand traint en coacht... lees meer

18 maart 2019

Vrijwilliger thematische beleefruimte

Verpleeghuis De Wijngaard in Bosch en Duin zoekt voor één van haar PG-afdelingen een vrijwilliger... lees meer

bekijk alle vacatures